The Scum of Good and Evil

The Scum of Good and Evil
The Scum of Good and Evil Xếp hạng: 4/5 - 90,683 Lượt đánh giá.

Nội dung

Câu chuyện nói về Kamo và cộng sự của anh ta, Tora. Là những người làm việc trong thế giới ngầm với tư cách là "được trả tiền để trả thù”, đảm nhận công việc từ những khách hàng bị bạc đãi, là nạn nhân của bạo lực gia đình… và tìm cách để trả thù cho những bất công đối với họ

loadingĐang xử lý