Truyện mới cập nhật

Kịch Trường Của Takemichi
101,327

Kịch Trường Của Takemichi

Chapter 210
Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại
20,428

Trọng Sinh, Bất Khả Chiến Bại

Chapter 122
Lạn Kha Kỳ Duyên
11,702

Lạn Kha Kỳ Duyên

Chapter 48
Khi Mộng Thần Yêu
18,082

Khi Mộng Thần Yêu

Chapter 42
Vinh Quang Kiếm
27,536

Vinh Quang Kiếm

Chapter 49: Nghịch khảo (2)
Ngự Linh Thế Giới
24,180

Ngự Linh Thế Giới

Chapter 536
Đào Hoa Bảo Điển
77,404

Đào Hoa Bảo Điển

Chapter 414
Nghịch Thiên Tà Thần
151,674

Nghịch Thiên Tà Thần

Chapter 361
This Girl is a Little Wild
59,471

This Girl is a Little Wild

Chapter 45
Courage - Can Đảm
56,213

Courage - Can Đảm

Chapter 4
Nam Thành Chờ Trăng Về
33,821

Nam Thành Chờ Trăng Về

Chapter 33
Học Sĩ Tái Sinh
20,049

Học Sĩ Tái Sinh

Chapter 144.5
Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
100,046

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Chapter 93
Ta Cáo Lão Sư!!
70,502

Ta Cáo Lão Sư!!

Tiểu kịch trường: Đầu năm mới~
Nữ Chủ Người Đàn Ông Của Bạn Bị Hỏng Rồi
61,490

Nữ Chủ Người Đàn Ông Của Bạn Bị Hỏng Rồi

Chapter 58
Cung Quỷ Kiếm Thần
98,073

Cung Quỷ Kiếm Thần

Chapter 67
Tu La Võ Thần
69,586

Tu La Võ Thần

Chapter 153
Real Account II
20,836

Real Account II

Chapter 124
Tôi Là Lính Mới
90,931

Tôi Là Lính Mới

Chapter 48
Toàn Chức Pháp Sư
74,594

Toàn Chức Pháp Sư

Chapter 707
Vạn Giới Tiên Tung
28,245

Vạn Giới Tiên Tung

Chapter 370
Người Tu Tiên Tại Đô Thị
66,798

Người Tu Tiên Tại Đô Thị

Chapter 122
Tu La Kiếm Tôn
72,322

Tu La Kiếm Tôn

Chapter 218
Xâm Lược Vạn Giới
72,326

Xâm Lược Vạn Giới

Chapter 41
bạn trai 1/4 của tôi
100,387

bạn trai 1/4 của tôi

Chapter 46
FFF-Class Trashero
37,575

FFF-Class Trashero

Chapter 92
Linh Tôn Chi Tử
24,480

Linh Tôn Chi Tử

Chapter 115
Mạt Thế Vi Vương
30,800

Mạt Thế Vi Vương

Chapter 366
Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
97,136

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Chapter 309
Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên
101,040

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Chapter 606
Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
64,331

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Chapter 108
Tiên Kiếm Bất Bại
44,542

Tiên Kiếm Bất Bại

Chapter 71
loadingĐang xử lý